معرفی معدن اسک


در قسمت يال جنوبي كوه دماوند و در رشته‌كوه البرز مركزي قرار‌دارد. معدن فوق نتيجه فعاليت‌هاي گرمايي كوه دماوند در مراحل پاياني فعاليت و خاموشي آن است.
ضخامت سنگ اين معدن حدود 50 متر است. رنگ گرم و خاص پرتقالي، ليمويي، قهوه‌اي روشن و طلايي از ويژگي‌هاي اين معدن مي‌باشد.
لايه‌بندي مينياتوري و صاف كه نتيجه رسوب‌گذاري در چشمه‌هاي قديمي منطقه بوده است، زيبايي خاصي به تراورتن اسك بخشيده است.
معدن اسك از معدود معادن سنگ تزييني فعال در جاده هراز است و با فاصله 80 كيلومتري تا تهران از نزديك‌ترين معادن سنگ‌هاي تزييني به مركز كشور مي‌باشد.