درباره ما


شركت تجارت و سرمايه گروه فراب كه در سال 1384 به‏ عنوان يكي از بازوهاي شركت فراب جهت اجرای طرح های سرمایه گذاری، بازرگانی و مدیریت پیمان تاسيس شد، فعاليت ‏هاي متنوعي را در حوزه‏ هاي نيروگاهي، انرژي، توليدي، ساختماني، عمراني، بازرگاني و ... به انجام رسانده است. اكنون پس از كسب موفقيت‏ هاي متعدد، اين شركت با تامين سرمايه مناسب، حوزه معدن را نيز به جمع فعاليت هاي اجرايي خود اضافه كرده است. با استفاده از پشتوانه مالي، انساني، فني و تجهيزات در دسترس گروه فراب آينده روشني براي معدن فوق رقم خورده است.

درباره گروه فراب


گروه فراب در سال 1371 با تاسيس شركت فراب فعاليت خود را در عرصه صنعت انرژي، آغاز نمود. دريافت جايزه صادر كننده برتر خدمات فني و مهندسي در چندين سال متوالي، بيانگر موفقيت و عملكرد ممتاز فراب در عرصه اجراي طرح‌هاي بين‌المللي است. مجموعه گروه فراب كه شامل شركت هاي فراب، نارديس، نوتاش، توبا، تجارت و سرمايه، بهره برداري و ... است در راستاي اجراي پروژه هاي نيروگاهي (برق آبي و حرارتي)، طرح هاي نفت و گاز و پتروشيمي، تاسيسات وابسته به انتقال آب و برق، نيروگاه‌هاي تجديدپذير و انرژي‌هاي نو، طرح‌هاي ريلي و پروژه‌هاي شبكه‌هاي هوشمند، صنايع معدني و مديريت انرژي، افتخارات ارزشمندي را كسب كرده است.